...TÖBB MINT 25 ÉVE IRÁNYADÓ A FITNESZBEN

Kosár
Összehasonlítás
LÁTOGASSON EL
SZAKÜZLETEINKBE!

OTTHONI FITNESZGÉP SZAKÜZLET

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 83.
TEL: +36 1 267 4921, +36 1 318 7159

KETTLER FITNESZGÉP SZAKÜZLET

1173 BUDAPEST, CSOMAFALVA UTCA 2. A/33-34.
TEL: +36 1 426 1126

PROFESSZIONÁLIS FITNESZGÉP BEMUTATÓTEREM

1173 BUDAPEST, CSOMAFALVA UTCA 2. A/35.
TEL: +36 1 200 4451

Nyereményjáték: Polar Loop aktivitásmérő

Pán-Trade Kft. által szervezett „Fitness-Index Polar Loop” nyereményjátékok szabályzata

A jelen szabályzat szerinti nyereményjátékokat a Pán-Trade Kft. (székhely: 1085 Budapest, József krt. 83. cj: 01 09 463679, adószám:, 12078716-2-42 telefonszám: +36 1 267 4921, e-mail: info@pan-trade.hu, a továbbiakban: Szervező) önállóan szervezi az a jelen szabályzat alapján:

 1. A nyereményjátékok adatkezelője a Szervező. A nyereményjátékok időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden felhasználó számára a fitness-index.hu/polarloop weboldalon. A szabályzat módosításait, valamint a játékok esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező e weboldalon teszi közzé.
 1. A nyereményjátékok Szervezőjének bármely, a jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a weboldal felhasználó, vagy a játékban résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.
 1. Szervező fenntartja a jogot a játékok törlésére vagy felfüggesztésére, vagy a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a játékok kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy előre nem látott kényszerítő körülmény esetén.
 1. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játékszabályzatot, vagy magát a játékokat kiegészítse vagy módosítsa, de arról a weboldalon keresztül köteles értesíteni a weboldal felhasználóit, valamint a játékban résztvevőket.
 1. A promóciós játékokban történő részvétel a mindenkor hatályos szabályzat megértésének és elfogadásának minősül.

I. A játék meghatározása

 1. Tárgynyeremények (lásd: A nyeremények fejezetet) kisorsolása azok között, akik a promóciós játék Szervezőjének közösségi oldalán (https://www.instagram.com/fitnessindex.hu/) megírják hozzászólásban, hogy milyen sporthoz szeretnék használni a Polar Loop aktivitásmérőt és követik a fitnessindex.hu instagram oldalt.

 

 1. Mindezek alapján, a Szervező jogosult ellenőrizni a válaszokat.
 1. A játékok időtartama: 2021. május 6. napjától 2021. május 12. napján 23:59 óráig tart. A sorsolás egy alkalommal, 2021. május 13-án történik a játékban részt vevők publikus neveinek felhasználásával, véletlengenerátor segítségével.

II. A játékban történő részvétel feltételei:

A nyereményjátékokban részt vehet minden természetes személy, az alábbi kivételekkel: a játékban nem vehetnek részt

  1. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a hatályos Ptk. -ban meghatározott közeli hozzátartozói; valamint
  2. a Szervező megbízásából a nyereményjátékok előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, és ezen személyeknek a hatályos Ptk.-ban meghatározott közeli hozzátartozói.

III. A sorsoláson történő részvétel feltételei

 1. A sorsoláson azok a játékokban részt vett természetes személyek vehetnek részt, akik a fent említett közösségi oldalon közzétett felhívásra megírják kommentben, hogy milyen sporthoz szeretnék használni a Polar Loop aktivitásmérős és kedvelik a fitnessindex.hu Instagram oldalt.

IV. A játék menete

 1. A fitnessindex.hu Instagram oldalon megjelenő kommentekhez kapcsolódó személyes adatok (lásd korábban: I. 3.-ban) egy, más adatbázisoktól elkülönített adatállományba kerülnek.
 1. A véletlengenerátor segítségével történő sorsolásokkor ezen adatállományból kerülnek kisorsolásra a nyertesek.
 1. A sorsolás alkalmával 1 résztvevő kerül kisorsolásra. A kisorsolt személy nyereménye: 1 db Polar Loop aktivitásmérő 12.000 Ft értékben.

 

 1. A kisorsolt nyertest a nyereményjáték bejegyzés alatt hozzászólásban tesszük közzé és felvesszük vele a kapcsolatot Instagramon.
 1. A nyertes a nyereménye átvételét kizárólag a Szervezőtől kapott visszaigazoló elektronikus üzenet útján tudja intézni: vissza kell igazolnia a játékban történt részvételét, valamint a nyeremény elfogadását az elektronikus üzenet kézhezvételét követő 5 napon belül.
 1. Amennyiben
  1. a határidő eredménytelenül telt el, vagy
  2. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy
  3. a nyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy
  4. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a pótnyertes kerül kiértesítésre a fentiek szerint.
 1. Ha
  1. a pótnyertessel kapcsolatos határidő eredménytelenül telt el, vagy
  2. a kapcsolatfelvétel háromszori próbálkozás ellenére sem sikerült, vagy
  3. a pótnyertes a Szervezőt arról tájékoztatja, hogy a játékban nem vett részt, vagy
  4. a nyereményt nem kívánja elfogadni, úgy a nyereményt a Szervező újabb sorsolással sorsolja ki.
 1. A nyereményt a nyertes kizárólag személyesen vehetik át a Szervező szaküzletében: Fitness-Index szaküzlet 1085 Budapest, József körút 83.

V. A nyereményeket személyesen lehet átvenni a Fitness-Index szaküzletben (1085. Budapest, József körút 83.) 2021. január 15-ig.

A nyeremények más termékre nem cserélhetők, továbbá készpénzre nem válthatók át, valamint más személyre nem ruházhatók át.

Adatvédelmi tájékoztató
a „Fitness-Index” nyereményjáték szervezése kapcsán

A Pán-Trade Kft. ((székhely: 1085 Budapest, József krt. 83. cj: 01 09 463679, adószám:, 12078716-2-42 telefonszám: +36 1 267 4921, e-mail: info@pan-trade.hu, mint adatkezelő fontosnak tartja minden érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos adatvédelmi tájékoztatója, szabályzata értelmében jár el.

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a nyereményjátékban résztvevő érintettek sorsoláshoz szükséges adatnak rendelkezésre bocsátása a sorsolás lebonyolításához, valamint a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki a nyereményjátékban adatainak megadásával részt vesz és az általuk megjelölt fitnesztermek. lásd alább lásd alább jelentkezés elektronikusan, manuálisan
sorsolás/eredményhirdetés elektronikusan, véletlengenerátor segítségével,
kiértesítés elektronikusan, manuálisan érintettek

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékban vegyenek részt a nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a Nyereményszabályzatban elérhetőek.

Mi az adatkezelés jogalapja?

2. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul (GDPR 6. cikk 1. a.).

Kik az érintettek?

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a nyereményjátékban adatainak megadásával részt vesz (játékosok) és az általuk hozzászólásban megjelölt fitnesztermek.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

4. A kezelt adatok köre és céljai
a. a nyereményjátékra történő jelentkezés, és így sorsolás kapcsán az érintettek közösségi oldalon publikussá tett nevei

b. a nyertes kiértesítéséhez szükséges adatok:
nyertes neve azonosítás
nyertes közösségi oldalon
található profilja kapcsolatfelvétel/kiértesítés
(üzenetküldés)

Mi az adatkezelés célja?

5. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban résztvevő érintettek sorsoláshoz szükséges adatnak rendelkezésre bocsátása a sorsolás lebonyolításához, valamint a nyertesekkel való kapcsolatfelvétel.

Hogyan történik az adatkezelés?

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
a. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – részt vesz a nyereményjátékban (lájkolja a bejegyzést és kommentel)
b. Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint végrehajtja a sorsolást.
c. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti a nyereményjáték szabályai alapján, valamint a nyertesek publikus nevét kiposztolja a játék oldalán, így elérhetővé teszi más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.

Meddig tart az adatkezelés?

7. Adatkezelés időtartama:
a. a nem nyertesek vonatkozásában a nyereménysorsolás lebonyolításáig tart.
b. nyertes vonatkozásában a nyeremény átvétele legkésőbb 2021. január 15-ig kell megtörténnie.

Mi az adatkezelés módja?

8. Az adatkezelés módja:
a) jelentkezés elektronikusan, manuálisan
b) sorsolás/eredményhirdetés elektronikusan, véletlengenerátor segítségével,
c) kiértesítés elektronikusan, manuálisan

Honnan vannak az adatok?

9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

10. Adatközlés: nyertesek publikus nevei a nyereményjáték oldalán kipublikálásra kerülnek.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

11. Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.

Milyen jogaim vannak?

13. Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a hozzáférés (tájékoztatás) joga, a helyesbítés joga, a törléshez/”elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

14. Érintettek jogaikat az Adatkezelő fenti kapcsolattartási címeinek bármelyikére küldött kérelemmel gyakorolhatják.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat és sérelemdíjat követelhet. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Írjon nekünk

Előrendelés

A fitness-index.hu sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.